Det är en grundläggande mänsklig rättighet att inte utsättas för hot, diskriminering eller bli illa behandlad. I själva verket är denna typ av beteende olagligt och regleras av lagstiftning i form av diskrimineringslagen. Men det är ofta svårt att veta var man ska dra gränsen, eller när man ska ingripa.

Denna utbildning har skapats för att öka förståelsen kring dessa ämnen samt förmedla vikten av jämlikhet på arbetsplatsen. I denna utbildning kommer det att tydliggöras var gränsen går och när man ska sätta ner foten. Målet med utbildningen är att du ska kunna reflektera över hur du och dina kollegor agerar och utifrån det kunna stödja utsatta medarbetare och även kunna sätta stopp för olämpligt beteende.

Denna utbildning har genomförts tack vare stöd och finansiering från Stiftelsen Sveriges Sjömans Hus. Alla organisationer inom svensk sjöfartsnäring stöder detta initiativ, så som Svensk Sjöfart, SARF, SEKO, Sjöfartsverket, Linnéuniversitetet, Chalmers, Transportstyrelsen och SUI.Course author

The Swedish Shipowners’ Association

The Swedish Shipowners’ Association was founded in 1906 as an industry and employers’ association. Since 2001, all employment issues have been handled by the Shipowners’ Employers’ Association, SARF. Consequently, the Swedish Shipowners’ Association is strictly an industry association representing around 60 Swedish shipping companies operating worldwide. The Swedish shipping industry is important in keeping Swedish industry competitive. The mission of the association is to increase knowledge of the Swedish shipping industry and promote issues nationally as well as internationally. Our member shipping companies are at the forefront of environmental and safety issues representing an attractive future field of business sector.

See full profile

  1. Rating:
  2. Price: Free
  3. Language: Swedish
  4. Length: 23 minutes
  5. Intended for: The course is open to all seafarers ashore and onboard.
  6. Reference: Denna utbildning har genomförts tack vare stöd och finansiering från Stiftelsen Sveriges Sjömans Hus. Alla organisationer inom svensk sjöfartsnäring stöder detta initiativ, Svensk Sjöfart, SARF, SEKO, Sjöfartsverket, Linnéuniversitetet, Chalmers, Transportstyrelsen, SUI