Grundläggande Säkerhetsutbildning

Skärgårdsredarna
53 minutes
Avg. rating 4.3

Grundläggande Säkerhetsutbildning

Skärgårdsredarna
53 minutes
Avg. rating 4.3

Denna kurs är en introduktionsutbildning för dig som ska arbeta i skärgårdstrafik. I denna utbildning kommer du att lära dig de teoretiska grunderna i sjösäkerhet.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska jobba på fartyg med en bruttodräktighet under 500 i inre fart. Även om du ska jobba på rederier som omfattas av andra krav kan du ha nytta av denna kurs. Utbildningen består av flera delar, där varje del avslutas med ett quiz. Du kan göra om quizen hur många gånger du vill. När du har gått igenom alla moment i utbildningen och klarat quizen har du genomgått utbildningen

Utbildningen har tagits fram av branschorganisationen Skärgårdsredarna i samråd med Transportstyrelsen och utbildningsanordnare.


Topics in this Course

Emergency Procedures Regulations and Policies Risk Management

Shareable Certificate

Certificate of Completion
 • Earn a Seably certificate of completion
 • Download or print out as PDF to share with others
 • Share online to demonstrate your new skill

Course Author

Skärgårdsredarna

Swedish Archipelago Shipowners is an industry organization for shipping companies with ferry and passenger ships with up to 500 passengers. The association mainly organizes shipping companies with passenger ships in archipelago traffic and represents approximately 115 member shipping companies with 340 vessels annually transporting more than 35 million passengers and 12 million vehicles (2017). The archipelago shipowners' member shipping companies are state, municipal, or privately owned and are responsible for almost all ship-based public transport, road ferry, and tourist traffic in Sweden. Many member shipping companies are small companies where the shipowners themselves work onboard their vessels. The ships operate throughout the country in archipelagos and cities along the coasts, lakes, and canals. Traffic is a prerequisite for a living archipelago and is important for tourism, recreation, and public transport. The road ferries are part of the Swedish road network.

View courses See full profile

 1. Rating:
  Avg. rating 4.3
 2. Price: Free
 3. Language: Swedish
 4. Length: 53 minutes
 5. Intended for: Alla som ska arbeta i skärgårdstrafik
 6. Reference: Framtagen av branschorganisationen Skärgårdsredarna i samråd med Transportstyrelsen.
 7. Last Updated: May 10, 2023

Related Courses