All Topics

Designed for seafarers seeking to enhance their skills and knowledge in the maritime industry. These comprehensive courses cover a range of topics, including navigation, safety protocols, emergency procedures, and industry regulations.
    Explore:

  • Topics:

  • Ratings:

  • Top Authors:

  • Price:

  • Language:

  • Length:

Welcome to the Confidence course. This course designed to equip you with the essential skills and mindset necessary to have resilience, empathy, and strategic clarity in today's rapidly evolving landscape.

Health and Wellbeing
37 minutes
Avg. rating 3.7

Being physically active can improve your brain health, help manage weight, reduce the risk of disease, strengthen bones and muscles, and improve your ability to do everyday activities.

Fitness and Lifestyle
6 minutes
Avg. rating 4.4

Being physically active can improve your brain health, help manage weight, reduce the risk of disease, strengthen bones and muscles, and improve your ability to do everyday activities.

Fitness and Lifestyle
6 minutes
Avg. rating 4.0

Denna kurs är en introduktionsutbildning för dig som ska arbeta i skärgårdstrafik. I denna utbildning kommer du att lära dig de teoretiska grunderna i sjösäkerhet.

Emergency Procedures
53 minutes
Avg. rating 4.3

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att inte utsättas för hot, diskriminering eller bli illa behandlad. I själva verket är denna typ av beteende olagligt och regleras av lagstiftning i form av diskrimineringslagen. Men det är ofta svårt att veta var man ska dra gränsen, eller när man ska ingripa.

Health and Wellbeing
23 minutes
Avg. rating 4.1